Mit kell intézni, hol kell intézni?

Alapfogalmak

Az F84 egy BNO kód. A BNO a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának rövidítése. Minden betegségnek, fejlődési eltérésnek stb. van egy BNO kódja. 

Az autizmus BNO kódja önmagában az F84 is (néha F8400, autizmus spektrum zavar), de ide tartozik pl. az F84.5 (Asperger szindróma), vagy az F84.9 (nem meghatározott pervazív fejlődési zavar) is. A betegségek BNO kódok szerinti besorolásáról itt lehet bővebben tájékozódni.)

BNO kódot, vagyis autizmus diagnózist ma magyarországon csak gyeremekpszichiáter, vagy gyermekpszichiátert is magában foglaló team adhat.

Az SNI jelentése: sajátos nevelési igényű. Ez egy pedagógiai kategória, melyet az eltérően fejlődő gyerekek intézményi ellátátásánál használnak.

Mit jelent, mit kell intéznem, ha a gyerekem gyermekpszichiátrai vizsgálaton autizmus diagnózist kapott?

A legfontosabb, ami ebből következik, hogy a gyerekem autista és ezért autizmus specifikus fejlesztésre, ill. ellátásra van szüksége. Az autizmus a nap 24 órájában, az év minden napján jelen van, ezért nem elég a heti 1-2-3 alkalom fejlesztő foglalkozás, az óvodai és iskolai hétköznapokat, ill. az otthoni környzetet is újra kell gondolni, amihez mindenképp érdemes szakember segítségét kérni a későbbi járulékos problémák megelőzése érdekében.

Az orvosi diagnózis azonban nem jelenti automatikusan, hogy a gyerek megfelelő ellátást fog kapni az óvodában, vagy az iskolában! Ehhez további vizsgálatok szükségesek a pedagógiai szakszolgálatnál, erről mindjárt írok még.

Az orvosi diagnózishoz kötődő kedvezményekről és juttatásokról lejjebb olvashat.

Szakorvosi (gyermekpszichiáter) igazolással, vagyis diagnózissal igényelhető juttatások

Emelt összegű családi pótlék: A gyerek 10 éves koráig igényelhető, összege jelenleg egy fogyatékos gyermek esetén két szülő esetén 23.300FT, gyermeküket egyedül nevelő szülők esetén 25.900Ft. Igényléséhez a „Kérelem családi pótlék folyósítására” c. nyomtatvány az Államkincstár oldaláról letölthető. Kormányablaknál, vagy elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül is intézhető. 

Az emelt összegű családi pótlékhoz automatikusan adnak egy kártyát is, amivel aztán ingyen lehet utazni a BKV-n (+1 fő kísérő is), a MÁV és a Volán járatain pedig 90%-os áron (szintén +1 fő is). Több múzeumba, ill. más helyekre is ingyenesen, vagy kedvezményesen lehet vele bemenni, érdemes kérdezgetni.

Meghosszabbított GYES: a gyerek 10 éves koráig jár, ami mellett a gyerek fél éves kora után akármennyit lehet dolgozni. Igényléséhet az Államkincstár oldaláról az „Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” c. nyomtatvány letölthető. Ezt kell kitöltetni a szakorvossal (gyermekpszichiáter), majd az Államkincstárnak eljuttatni. Általában 2 hónapra visszamenőleg is kifizetik, összege az öregségi nyugdíjhoz kötött.

GYOD (gyermekek otthongondozási díja): Életkortól függetlenül igényelhető, 6 éves kor alatt szakorvosi (pszichiáter) igazolás szükséges hozzá. A GYOD iránti kérelem formanyomtatványa a kormányhivatalok honlapjáról letölthető, de a kormányablaknál is beszerezhető. Leadni a kerületi (járási) kormányhivatalnál, vagy a kormányablaknál lehet. 

Minden esetben szakértői bírálat alapján ítélik meg, vagyis a családhoz kimegy valaki megnézni a gyereket és pontozza az ő önellátási szintjét (lásd táblázat). 4 órában lehet mellette dolgozni, összege jelenleg bruttó 100.000Ft, nyugdíjjárulékot vonnak belőle. Több gyerek után az alapdíj másfélszerese kerül kifizetésre. Ha a szülő másik gyerekkel (testvérrel) van GYES-en, az nem befolyásolja a GYOD összegét. Ha ugyanazzal a gyerekkel van a szülő GYES-en, akkor a GYOD összege a GYES összegével kevesebb lesz, vagyis a szülő összesen gyakorlatilag a GYOD összegét kapja.

A GYOD elbírálásának szempontjairól itt olvashat bővebben.

 

Autizmussal élőknek hasznos kiváltani az AOSZ kártyát is, amivel szintén egyre több helyen lehet kedvezményeket kapni. Ehhez tagnak kell lenni az Autisták Országos Szövetségénél (2000Ft/év), aztán e-mailben egy az AOSZ honlapjáról letölthető formanyomtatványon kérni a kártyát. Nem évül el, nem kell megújítani.

Létezik parkolási igazolvány is, ez ugyanaz, mint amit a mozgássérültek kapnak. Ezt is lehet a Kormányablaknál intézni, ahol a gyermekről egy fényképet is készítenek, tehát őt is vinni kell. Szükséges hozzá a jogosultságot igazoló orvosi papír a diagnózissal és a személyi, lakcímkártya.

Gépjárműadó alóli mentesség kérhető mozgássérült személyeken túl autizmussal élő személyek esetében is. Ehhez a jogosultságot igénylő szakvéleményt kell a jegyzőhöz benyújtani. Érdemes előtte tájékozódni, hogy a helyi (kerületi, járási) önkormányzatnak van-e erre rendszeresített formanyomtatványa, ha nincs, akkor egy sima levél a jegyzőnek címezve elegendő.

Személygépkocsi szerzési támogatás is létezik. Jelenleg új autóhoz 1.000.000Ft, használt autóhoz 600.000Ft igénylehető. Évente kétszer bírálják el a kérelmeket, ezért minden év március 31-ig, ill. szeptember 30-ig lehet támogatásért folyamodni. A lehetosegauto.hu oldalon minden információ megtalálható, innen letölthető a kérelemhez szükséges formanyomtatvány is, melyet a Kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Fogyatékos gyermekeknek ingyen jár az étkezés a bölcsődében és az óvodában, az iskolában pedig 50%-ot kell fizetni. Fontos, hogy a kedvezmény a testvérekre is vonatkozik („a családban fogyatékos gyereket nevelnek”). Erről a 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a törvény rendelkezik. A jogosultság igazolásához általában a MÁK kártyát is elfogadják, hivatalosan ehhez is a szakorvosi vélemény kell.

Alanyi jogú közgyógyellátás kérhető szintén a magasabb összegű családi pótlékhoz kapcsolódóan. (Ha a gyermek állandó gyógyszert szed és a család ehhez kéri a normatív közgyógyellátást, akkor háziorvosi igazolás szükséges. Az alanyi jogú közgyógyellátásnál ez a kör kihagyható, csak nyilatkozni kell arról, hogy a gyermek nem szed állandó gyógyszert.) Járási hivatalban kell intézni, szükséges hozzá az emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás, valamint a gyerek és a szülő személyes iratait (személyi, lakcímkártya, TAJ) és ki kell tölteni egy formanyomtatványt. Postán kiküldenek egy műanyag kártyát, a rajta szereplő összeget (ez jelenleg évi 6000Ft) a patikában lehet levásárolni az orvos által felírt, TB támogatott gyógyszerekre (akár orrcsepp, C-vitamin stb).

Ha a gyerek szobatisztasága még nem alakult ki, akkor a szülő a szakorvostól (pszichiáter) kérhet írásos javaslatot, a gyerekorvos pedig felírhatja a pelenkát. Csak bizonyos méretek és típus elérhető a patikákban, érdemes előtte tájékozódni.

A közgyógyellátással rendelkezők (csak Budapesten) kérhetnek víz-, csatorna- és szemétdíj kompenzációt is, ha a csalás jövedelme a 30.000Ft/fő/hót nem haladja meg. A kérelmet az önkormányzathoz kell benyújtani az ott beszerezhető űrlapon minden év március 31-ig. Szükséges még hozzá jövedelemigazolás és közüzemi számla bemutatása is. Az elbírálás után a befizetésből írják jóvá a támogatást.

Jár plusz szabadság is a szülőknek, ezt a munkahely intézi, de kérni kell. Ez gyerekenként 2 nap, melyet mindkét szülő igénybe vehet.

Mit jelent, mit kell intéznem, ha a gyermeken a pedagógiai szakszolgálatnál/ szakértői bizottságnál autizmus diagnózist kapott?

Pedagógiai szakszolgálati vizsgálat szülői kérésre, vagy az óvoda, iskola beküldésére (a szülő tudtával és hozzájárulásával) történhet a területileg illetékes (járási, vagy Budapesten kerületi) intézményben. Szakértői Bizottsághoz (ez a megye, vagy Budapesten a fővárosi szint) csak a pedagógiai szakszolgálat járási, vagy kerületi tagintézményén keresztül lehet eljutni.

Mint fentebb már írtam, autizmus diagnózist csak gyermekpszichiáter adhat, ami a pedagógiai szakszolgálatoknál sokszor nem áll rendelkezésre, vagy rendelkezésre áll ugyan, de autizmusban nem annyira elmélyült a tudása, hogy diagnosztikus vizsgálatot végezzen. Általános gyakorlat ezért a legtöbb helyen, hogy a szakszolgálat csak valószínűsíti az autizmust és gyermekpszichiátriai vizsgálatot kér, melyet a szülő intéz. Az elvégzett vizsgálat eredményét legtöbbször elfogadják, így kerül itt is a vizsgálati papírra az F84-es BNO kód, mellé pedig, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű (SNI).

A járási, vagy kerületi Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálata még semmire nem kötelezi az ellátó óvodát, iskolát, viszont ők az a szerv, akik továbbküldik vizsgálatra a gyerekeket a Szakértői Bizottsági tagintézménybe (megye, vagy fővárosi szint). A Szakértői Bizottság véleménye már hivatalos erővel bír és ez biztosítja, hogy a gyermek egyrészt a megfelelő (integráló, vagy szegregáló) intézménybe kerüljön, másrészt, hogy ott megfelelő fejlesztést kapjon. Sajnos ma Magyarországon még sok helyen nem megoldott a minőségi fejlesztés az intézményekben, de a szakértői papír nélkül nem is jogosult rá a gyerek. Vagyis fejlesztésért, megfelelő ellátásért harcolni csak az a szülő jogosult, akinek a gyereke résztvett szakértői vizsgálaton, ahol a sajátos nevelési igényt (SNI) megállapították. Az SNI tehát pedagógiai kategória, mely az intézményben történő megfelelő ellátáshoz szükséges.

 SNI besoroláshoz kapcsolódó támogatások

A Szakértői Bizottság jelöli ki a gyermek számára a befogadó bölcsődét, óvodát, vagy iskolát.

A gyermek a számára kijelölt intézményben a Szakértői Bizottság által megadott óraszámban fejlesztésre jogosult. 

Szintén a Szakértői Bizottság dönt a gyermeket az iskolai tanulás (vizsgák, felvételi) során megillető kedvezményekről is, ilyen lehet pl. a hosszabb idő, az eszközhasználat, vagy egyes területeken az osztályozás alóli felmentés.

Utazási költségtérítés kérhető, ha a gyerek egyik településről a másikra jár bölcsődébe, óvodába, iskolába, vagy fejlesztésre, orvoshoz. Ehhez a Szakértői Bizottság ad nyomtatványt, melyet aztán az intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola, korai fejlesztést végző hely, orvos) tölt ki. A rendszeresen látogatott intézmények félévkor és év végén összesítik a bent töltött napokat, aztán a szülő viszi a papírt az Egészségpénztárhoz, akik átutalják, vagy postázzák a pénzt.